Operacija dioptrije je spremenila moje življenje
Pravna obvestila
 

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran in pripadajoče podstrani na naslovu www.vidim.si (v nadaljevanju Spletišče).

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.vidim.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine podjetja Vidim d.o.o. in Vidim Optika d.o.o. (v nadaljevanju Lastnik) ali pravnih subjektov / ostalih avtorjev, katerih vsebine so vključene v Spletišču.

 
Omejitev odgovornosti
Lastnik se bo trudil za optimalno delovanje Spletišča, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo Spletišče na lastno odgovornost. Niti Lastnik, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi Spletišča ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na Spletišču ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Lastnik tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do Spletišča, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njegove uporabe. Lastnik ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe Spletišča.
Lastnik lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.
 
Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na Spletišču, lahko uporabljate za vašo osebno, domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljena je uporaba in tiskanje informacij ter gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na Spletišču ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa Spletišča za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.
Lastnik ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s Spletiščem. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost Lastnika za vse primere izključena.
To pravno obvestilo lahko Lastnik kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru redne uporabe Spletišča spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.
Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.
 
Varstvo podatkov
Lastnik lahko avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani ter ostale morebitne podatke posredovane preko anketnih ali drugih spletnih obrazcev. Lastnik podatke o obiskanosti Spletišča uporablja za lastne potrebe.
Podjetje Vidim d.o.o. in Vidim Optika d.o.o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta ter v namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta.
Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.
Več o spletnih piškotkih, ki se uporabljajo na tem spletišču si lahko preberete tukaj.
 
LASTNIKA SPLETIŠČA
Podjetje VIDIM d.o.o. Matična št.: 2114526000, davčna št.: 31193412 Osnovi kapital: 39.000,00 EUR.
Podjetje VIDIM OPTIKA d.o.o. Matična št.: 3318923000, davčna št.: 80110932 Osnovi kapital: 7.500,00 EUR.
 
POSLOVNI PROSTORI
Mariborska cesta 88, 3000 Celje.