NAROČANJE IN ČAKALNA DOBA

V VIDIM, očesni kirurški center d.o.o. Mariborska cesta 88, Celje pri naročanju pacientov upoštevamo določila Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni List RS, št. 3/18)

Na prvi pregled se naročate, kadar gre pri vas za novo nastali zdravstveni problem oz. za akutno poslabšanje kroničnega zdravstvenega stanja.

Za preverjanje učinkov že začetnega zdravljenja, za dodatne preiskave in končanje zdravstvene obravnave pa se naročate na kontrolni pregled.

Okvirne čakalne dobe v našem centru so naslednje:

Čakalna doba se dnevno spreminja, ažurirani podatki so na elektronskem seznamu čakalnih dob, ki je dosegljiv na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/.

Najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti so:

– za stopnjo nujnosti nujno, ki se določi, kadar gre za nujno medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene ali zobozdravstvene storitve, ki jih je treba izvesti takoj: 24 ur od predložitve napotne listine,
– za stopnjo nujnosti zelo hitro, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v 14 dneh: 14 dni od predložitve napotne listine,
– za stopnjo nujnosti hitro, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v treh mesecih: trije meseci od predložitve napotne listine,
– za stopnjo nujnosti redno, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v šestih mesecih: šest mesecev od predložitve napotne listine.

Ne glede na prejšnji odstavek se na napotni listini ob sumu na maligno bolezen določi stopnja nujnosti zelo hitro ali nujno.
Najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo za kontrolne preglede.

 Na zdravstveno storitev se lahko naročite:

  • osebno v ambulanti očesnega centra VIDIM pri odgovorni osebi Sanda Ferme
  • preko telefona 059 230 960 od ponedeljka do petka med 8-10 uro
  • preko elektronske pošte na naslov: ambulanta@vidim.si
  • po pošti na naslov: VIDIM d.o.o. Mariborska cesta 88, 3000 Celje
  • ali preko portala eNapotnica (https://narocanje.ezdrav.si/)

Prosimo vas tudi, da nas v primeru, če na načrtovano izvedbo zdravstvene storitve ne morete priti, o tem pravočasno obvestite. Če na izvedbo zdravstvene storitve ne boste prišli, prosimo, da svojo odsotnost pisno ali ustno opravičite pred dnem načrtovane izvedbe, v primeru zgolj ustnega opravičila pa vas v nadaljnjih treh dneh prosimo tudi za pisno opravičilo. Če je šlo za nepredvidljiv in neodložljiv dogodek in s tem za opravičeno odsotnost, vas bomo v čakalnem seznamu uvrstili na najbližji prosti termin. Če je odsotnost neupravičena vas v čakalni seznam uvrstimo po rednem seznamu.

Vsa opisana ravnanja izhajajo iz navedenega Pravilnika.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje določil, da bi na ta način naročanje na zdravstvene storitve potekalo s čim manj zapleti.

Družba Vidim d.o.o. deluje na podlagi Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list, št. 15/2008 z dne 11.2.2008, v nadaljevanju ZpacP) Zakon o pacientovih pravicah in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah  ZPacP-A  (Uradni list RS št. 55/2017 z dne 6.10.2017)