VIDIM Očesni Center

Pregledi preko zdravstvenega zavarovanja
in čakalne dobe

Pregledi preko zdravstvenega zavarovanja

Naročite se na pregled

Sporočite nam svoje podatke in se naročite na posvet ali pregled pri enem od naših specialistov.

NAROČANJE IN ČAKALNA DOBA

V VIDIM, očesni kirurški center d.o.o. Mariborska cesta 88, Celje pri naročanju pacientov upoštevamo določila Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni List RS, št. 3/18).

Na prvi pregled se naročate, kadar gre pri vas za novo nastali zdravstveni problem oz. za akutno poslabšanje kroničnega zdravstvenega stanja.

Za preverjanje učinkov že začetega zdravljenja, za dodatne preiskave in končanje zdravstvene obravnave, pa se naročate na kontrolni pregled.

Obveščamo vas, da se v skladu z Uredbo št. 14, objavljeno v Uradnem listu dne 16. 2. 2024 s strani Ministrstva za zdravje v 48. členu odreja povečano število 1. (prvih) pregledov na napotnico. Posledično se zmanjšuje število prostih terminov za kontrolne preglede.

Za vse paciente, ki potrebujejo kontrolne preglede, bodo izvide redno triažirali naši specialisti oftalmologi, na podlagi česar bomo določili nove termine za kontrolne preglede.

Okvirne čakalne dobe v našem centru,
na katere nimamo vpliva, so naslednje:

 na dan 10. 6. 2024 

REDNO 
(okviren termin)

HITRO 
(okviren termin)

ZELO HITRO 
(okviren termin)

OKULISTIČNI PREGLED 
(razen pregled vida za očala in pregleda zaradi kontaktnih leč)

JULIJ 2027 
(presežena čakalna doba)

MAREC 2027 
(presežena čakalna doba)

JUNIJ 2025 
(presežena čakalna doba)

OKULISTIČNI PREGLED 
zaradi očal – PRVI

DRUGA POLOVICA 
AVGUSTA 2024

DRUGA POLOVICA
JULIJA 2024

DRUGA POLOVICA
JUNIJA 2024

OPERACIJA SIVE MRENE  
(KATARAKTE)

JUNIJ 2026   
(presežena čakalna doba)      

PRVA POLOVICA  SEPTEMBRA 2024

PRVA POLOVICA JULIJA 2024

Čakalna doba se dnevno spreminja, ažurirani podatki se nahajajo na elektronskem seznamu čakalnih dob, ki je dosegljiv na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/.

Najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve, glede na stopnjo nujnosti, so:

  • za stopnjo nujnosti nujno, ki se določi, kadar gre za nujno medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene ali zobozdravstvene storitve, ki jih je treba izvesti takoj: 24 ur od predložitve napotne listine,
  • za stopnjo nujnosti zelo hitro, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v 14 dneh: 14 dni od predložitve napotne listine,
  • za stopnjo nujnosti hitro, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v treh mesecih: trije meseci od predložitve napotne listine,
  • za stopnjo nujnosti redno, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v šestih mesecih: šest mesecev od predložitve napotne listine.

Ne glede na prejšnji odstavek se na napotni listini ob sumu na maligno bolezen določi stopnja nujnosti zelo hitro ali nujno. Najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo za kontrolne preglede.

Na zdravstveno storitev se lahko naročite:

  • Osebno v ambulanti VIDIM očesnega centra pri odgovorni osebi Sanda Ferme.
  • Pokličite na telefonsko številko 059 230 960 od ponedeljka do petka med 8-12 uro.
  • Prek elektronske pošte ambulanta@vidim.si.
  • Po pošti na naslov: VIDIM d.o.o. Mariborska cesta 88, 3000 Celje.
  • Izpolnite zgornji obrazec za naročanje. Sporočili vam bomo prvi razpoložljivi termin za vaš pregled. Informativne čakalne dobe in ostali pomembni podatki so predstavljeni v razpredelnici zgoraj. 
  • Ali preko portala eNapotnica (https://narocanje.ezdrav.si/).

Prosimo vas tudi, da nas v primeru, če na načrtovano izvedbo zdravstvene storitve ne morete priti, o tem pravočasno obvestite.

Če na izvedbo zdravstvene storitve ne boste prišli, prosimo, da svojo odsotnost pisno ali ustno opravičite pred dnem načrtovane izvedbe, v primeru zgolj ustnega opravičila pa vas v nadaljnjih treh dneh prosimo tudi za pisno opravičilo. Če je šlo za nepredvidljiv in neodložljiv dogodek ter s tem za opravičeno odsotnost, vas bomo v čakalnem seznamu uvrstili na najbližji prosti termin.

Če je odsotnost neupravičena, vas v čakalni seznam uvrstimo po rednem seznamu.

Vsa opisana ravnanja izhajajo iz navedenega Pravilnika.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje določil, da bi na ta način naročanje na zdravstvene storitve potekalo s čim manj zapleti.

Družba Vidim d.o.o. deluje na podlagi Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list, št. 15/2008 z dne 11.2.2008, v nadaljevanju ZpacP) Zakon o pacientovih pravicah in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah ZPacP-A (Uradni list RS št. 55/2017 z dne 6.10.2017)2

RAZPORED AMBULANTE PO POGODBI Z ZZZS
(urnik velja od 1. 4. 2024)

TOREK

Blanka Pušnik Jelenko, dr. med. spec. oftalmolog


Ordinacijski čas

14:00

20:00

SREDA

Blanka Pušnik Jelenko, dr. med. spec. oftalmolog


Ordinacijski čas

08:00

15:30

ČETRTEK

Blanka Pušnik Jelenko, dr. med. spec. oftalmolog


Ordinacijski čas

08:00

15:30

PETEK

Blanka Pušnik Jelenko, dr. med. spec. oftalmolog


Ordinacijski čas

08:00

14:00